Telefonnummer: 0771-40 70 60
E-post: info@lastexperten.se

Du är alltid välkommen att höra av dig.

Köpa släpvagn

Tiki C265 - mycket populär och prisvärt släp som rymmer t ex en byggskiva

Släpvagn

Att köpa släpvagn är för många ett stort beslut, inte minst ekonomiskt. En släpvagn är något man köper för att äga under lång tid och då en släpvagn kan vara mycket kostsam är det viktigt att man fattar ett korrekt beslut redan från början. Det första val man skall göra är huruvida man önskar köpa en släpvagn med eller utan broms. En större vagn har alltid inbyggd broms medan lättare vagnar ofta saknar broms. För att kunna fastställa detta måste man fundera på vad det är som är viktigt för en användningsmässigt innan man bestämmer sig för vilken typ av släpvagn det är man önskar förvärva.

En släpvagn utan broms, med en totalvikt under 750 kg (eller tjänstevikt då släpet är olastat) får framföras i 80 km per timme, vilket är det samma som för en bil med bromsad släpvagn. Den låga totalvikten gör dock att den den totala lastkapaciteten är begränsad och denna form av släpvagn är därför främst anpassad för enklare och kortare transporter, t ex för transporter till återvinningsstationer avseende trädgårdsavfall och enklare och lättare byggavfall.

Släpvagnar med broms finns i flera olika modeller och storlekar. Här är det viktigt att tänka på att en släpvagn i kombination med dragbilen endast får ha en viss totalvikt. Över denna vikt erfordras utökat B-körkort eller BE-körkort. Titta gärna på körkortsportalen för vidare information. Körkortsportalen är en sida som innehåller tillämpliga regler avseende körkortsregler och vad som gäller vid körning med släpvagn. Portalen tillhandahålls av Transportstyrelsen vilken är den myndighet i Sverige som ansvarar för utfärdande av körkort för såväl bil som rätten att framföra släpvagnar.

Släpvagn med broms, finns i flera olika modeller, med öppet flak, med låga eller höga lemmar på sidorna samt med gallergrindar. Ofta kan grundmodellen på en släpvagn sedan kombineras med de olika kombinationerna. Tala med din handlare.

Att släpet har broms, innebär att när bilen bromsas, skjuter släpet på mot bilen. Bakom kulkopplingen på släpvagnen, finns en påskjutsbroms, vilken då trycks samman. När detta sker, aktiveras bromsarna på släpet och släpet bromsas då samtidigt som bilen bromsar.

Släpvagnar – Ett urval av vårt sortiment

Släpvagn Tiki C200 Släpvagn Tiki C250P
Släpvagn Tiki C265 Släpvagn Tiki C275
Släpvagn Tiki B380P Släpvagn Respo Anton
Släpvagn Respo Alfred Släpvagn Respo Felix